Pomiary elektryczne Szczecin

Pomiary elektryczne Szczecin – dlaczego trzeba je wykonywać?

Bez względu na to, czy danego rodzaju instalacja elektryczna jest wysoko – czy niskoprądowa, przed oddaniem jej do użytku, musi ona przejść przez procedurę mającą na celu zweryfikowanie bezpieczeństwa jej pracy. Przede wszystkim temu służą właśnie pomiary elektryczne Szczecin to miasto, w ramach którego wielokrotnie przekonałem się, że fakt poprawnego działania odbiorników funkcjonujących w danym systemie nie świadczy jednocześnie o tym, że całą instalację dostosowano do wszystkich niezbędnych norm bezpieczeństwa. Podczas mojej wieloletniej praktyki zawodowej miałem okazję zetknąć się z przypadkami, gdzie mimo pozornie poprawnej pracy poszczególnych urządzeń, instalacja stwarzała realne zagrożenie porażeniem lub nawet wznieceniem pożaru. Rozważając zatem sens regularnego przeprowadzania pomiarów elektrycznych, należy mieć na uwadze nie tylko kwestię dostosowania określonego obiektu do przepisów prawnych, ale przede wszystkim bezpieczeństwa swojego oraz innych osób przebywających w danym miejscu.

Odbiorcze i okresowe pomiary elektryczne Szczecin

Pomiary elektryczne dzielą się co do zasady na dwie główne kategorie, którymi są pomiary okresowe lub odbiorcze, a może je wykonywać tylko elektryk z uprawnieniami. Pierwsza z nich dotyczy weryfikacji stanu technicznego istniejących instalacji oraz funkcjonujących w ramach nich urządzeń elektrycznych. Usługa ta ma na celu sprawdzić, czy kondycja systemu nie uległa z biegiem eksploatacji znacznemu pogorszeniu, które mogłoby wpływać na jego obniżoną wydajność, ale też stwarzać zagrożenie dla użytkowników określonego obiektu. Odbiorcze pomiary elektryczne w Szczecinie przeprowadzam z kolei w przypadku montażu nowych lub modernizacji już istniejący instalacji, a także podczas podłączania do systemu nowych urządzeń. Zakres koniecznych do przeprowadzania badań tego typu jest zazwyczaj szerszy niż ten stosowany do pomiarów okresowych. W ramach wykorzystywanych przeze mnie procedur obejmuje on przede wszystkim wnikliwą analizę dokumentacji oraz wykonanie kompleksowych oględzin systemu i działającego w jego obrębie sprzętu.

 

Oferowane przeze mnie usługi elektryczne obejmują:

 • wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w nowo powstałych budynkach mieszalnych oraz konserwację i modernizację już istniejących;
 • diagnostykę oraz naprawę instalacji elektrycznych;
 • wykonywanie przyłączy kablowych;
 • montaż instalacji oświetleniowych i gniazdkowych;
 • montaż urządzeń oraz osprzętu;
 • przenoszenie liczników elektrycznych;
 • wymianę, modernizację i montaż rozdzielnic elektrycznych;
 • zmiany przydziału mocy;
 • odbiór nowych instalacji elektrycznych;
 • zakładanie systemu alarmowego, monitoringu CCTV, a także kamer;
 • montaż instalacji odgromowych;
 • pomiary elektryczne w Szczecinie za pomocą nowoczesnego sprzętu.

 

 

Elektryk z uprawnieniami Szczecin i miejscowości sąsiadujące

Jestem osobą posiadającą uprawnienia elektryka. W przypadku przeprowadzania prac z dziedziny pomiarów elektrycznych niezbędny jest udział specjalisty takiego jak wysokokwalifikowany elektryk z uprawnieniami Szczecin i sąsiadujące z nim miejscowości stanowią region, w ramach którego działam od wielu lat, z sukcesem realizując przedsięwzięcia różnego typu oraz w różnej skali. Jeśli zatem poszukują Państwo profesjonalisty, który wykona powierzone mu zadania solidnie, bezpiecznie, a przy tym także relatywnie szybko, serdecznie zapraszam do współpracy.

Alan Bożejko – elektryk z uprawnieniami Szczecin i okolice

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej